VentiFlex

VentiFlex är en kostnadseffektiv tätning av ventilationskanaler. Infodringsmaterialen VentilFlex® och VentilFlex® RKV kombinerar hög kvalitet med ett pressat pris. De är speciellt framtagna för relining av ventilationskanaler och imkanaler i flerfamiljshus.

VentilFlex och VentilFlex RKV består av ett omsorgsfullt testat kompositmaterial och produkterna erbjuds upp till dimensionen 300 mm. Vid större dimensioner, upp till 1000 mm, används FuranFlex.

Våra infodringsmaterial ger säker och kostnadseffektiv relining av ventilationskanaler och imkanaler. De ger bättre luft och lägre radonvärden samt mer energieffektiva fastigheter.

Alla våra produkter för rellning är typgodkända av Kiwa Sverige.