Ventilation & Imkanaler

Det spelar ingen roll om du har en braskamin, öppen spis, kakelugn eller värmepanna. En murad blockskorsten passar alla slags eldstäder – och du kan ansluta flera eldstäder till samma skorsten. Eldstäderna kan till och med vara lokaliserade till olika våningsplan.

Grunden till SkorstensFolkets murade skorstenar är block av pimpsten. Blocken sammanfogas till skorstenar som har lång livslängd och hög säkerhet. Med en murad blockskorsten sover du gott om natten. Pimpsten är en ren naturprodukt som effektivt isolerar värmen och förhindrar att giftiga gaser läcker in i din bostad.
För nordiska förhållanden

SkorstensFolkets pimpstensskorsten G20 är tillverkad av lavasten från vulkanen Hekla på Island. I G20 erbjuder vi en blockskorsten med maximal pålitlighet som är specialanpassad för nordiska förhållanden. Skorstenen tillverkas genom vår danska samarbetspartner Scancore Skorstenssystemer som utvecklat och tillverkat pimpstensskorstenar i mer än 25 år.