Keramisk tätningsmassa

En massa som tätar skorstenen från rök och gas. Murade skorstenar slits med tiden och till slut är inte rökkanalen tät längre. Genom glidgjutning med keramisk tätningsmassa återställs och renoveras den murade skorstenen snabbt och effektivt. Rökkanalerna rengörs noggrant, och därefter appliceras ett fiberarmerat keramiskt bruk.

Resultatet blir en skorsten med rök- och gastäta väggar. Den keramiska tätningsmassan bildar en tunn och slät kanalvägg som gör att kanalarean nästan helt kan behållas. Draget förbättras väsentligt samtidigt som smuts- och sotavlagringarna minskar.

Vedpannor, kaminer, öppna spisar och kakelugnar
Keramisk tätningsmassa är en idealisk lösning för murade skorstenar med rökkanaler till vedpannor, kaminer och öppna spisar. Även kakelugnar tätas med denna metod, utan att de behöver monteras ner. För att uppnå optimalt kondensskydd kan keramisk tätningsmassa kompletteras med ”coating”.

Kostnadseffektivt med keramisk tätningsmassa
Den beprövade metoden med keramisk massa är inte bara effektiv ur ett tätningsperspektiv. Skorstensrenoveringen blir också praktisk och kostnadseffektiv.