FuranFlex®

Med infodringsmaterialet FuranFlex® tätar du alla slags rökkanaler, oavsett material i omslutningsväggarna. Produkten uppfyller stränga krav, inte minst när det gäller höga temperaturer och brandsäkerhet.

FuranFlex består av ett specialutvecklat kompositmaterial som är lätt, starkt och har enastående isolerförmåga. Infodringsmaterialet installeras i den befintliga rökkanalen och formas med tryckluft för att sedan härdas med vattenånga. Resultatet av kanaltätning med FuranFlex blir en slät kanal, helt utan skarvar.

Utnyttjar hela kanalarean
Några av fördelarna med FuranFlex är att antalet håltagningar minimeras och att kanalarean behålls. Relining med FuranFlex kan göras i alla miljöer oavsett material i omslutningsväggarna. Vid skiljetungsfel vid murade kanaler, behövs normalt inte någon separat reparation av omslutningsväggarna. FuranFlex lämpar sig även när omslutningsväggarna består av Eternit.

Användning
FuranFlex kan användas vid relining av alla typer av skorstenar. Infodringsmaterialet är lämpligt oavsett bränsleslag, vid såväl torr som våt drift. Vid olje-, gas-, och spannmålseldning och vid vedeldning i öppna spisar används FuranFlex och vid all annan vedeldning och fastbränsleeldning används FuranFlex RWV.

Giftfritt och miljövänligt
Kompositmaterialet i FuranFlex släpper inte ifrån sig några skadliga ämnen. Det har utvecklats för att ge en giftfri boendemiljö och vara ett klokt val ur miljösynpunkt.
FuranFlex är bedömd av SundaHus, som givit produkten högsta bedömningsklass, A. Kontakta oss så skickar vi den senaste SundaHus-bedömningen.